slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12 slideshow 13 slideshow 14 slideshow 15 slideshow 16 slideshow 17 slideshow 18 slideshow 19

Jste zde

Studie vlivu chrápání na výkonost horolezecké skupiny

Studie vlivu chrápání na výkonost horolezecké skupiny

Jako skušební vzorek posloužila skupina horolezců při různě dlouhých lezeckých zájezdech.

Ve skupině se téměř vždy nacházel minimálně jeden chrápající jedinec. Nutno poznamenat, že studie se nezabývá chrápavostí Náhodnou, kterou trpí občas každý, zejména při nachlazení či v opilosti, ale chrápavostí Notorickou, a Agresivní.

Ačkoli i chrápavost Náhodná je často komentována citlivějšími jedinci hesly, jako: No tos pěkně poschrupnul, No, tak dřevo na zimu máš nařezaný, tak dneska teda stačilo.., nemáš špunty do uší.atd.

Zcela jiná situace nastává ve chvíli, kdy je ve skupině člen trpící chrápavostí notorickou. Již snímkování z družice ukazuje, že při stavbě stanového tábora jsou některé stany postaveny ve větší vzdálenosti od ostatních a to i ve chvíli, kdy je camp zcela obsazen. Snímkování dokonce ukazuje, že po několika dnech docházi k přemístění stanů takovým způsobem, jakoby některé stany vyžadovaly větší prostor,zatímco jiné jsou semknuty jakoby v obranném útvaru.. Při průzkumu v terénu se ukazuje, že osamocené stany vždy obsahují jednoho Notorického chrápajícího. Rozborem chování jednotlivých účastníků docházíme k pozoruhodnému zjištění.

Chrápající si rozhodně nepřipouští své postižení. Každé ráno je svěží a těší na lezecká dobrodružství. Poznámky typu: dneska tady jezdil nákladní vlak..., zase celou noc přistával vrtulník.. přechází s úsměvem, protože on rozhodně nic neslyšel, spal celou noc jako miminko.. a výmysly ostatních se nenechá znepokojit. Jakmile však tyto poznámky slýchá každé ráno, začíná pochybovat a hledá ve skupině podporu, což je pozoruhodně často vyslyšeno. Zejména ženy, jak bylo vypozorováno jsou vůči chrápání poměrně odolné a často poskytnou oporu větami jako: já nic neslyšela... jen takové příjemné vrnění... nic co by stálo za řeč.... Podrobnějším průzkumem bylo zjištěno, že Notoricky chrápající je často u žen oblíben a dokonce bývá často i partnerem. Ale ovšem pouze do doby, kdy se začne projevovat chrápavost agresivní. Na výkonnost žen tudíž Notoricky chrápající nemá velký vliv a proto byla pozornost přesunuta na mužské nepostižené účastníky. Nejprve jsme jedince rozdělili na skupiny dle výkonosti.

V první skupině se nacházeli skuteční výkonostní lezci, kteří se soustředili na obtížnost. Vliv chrápajícího na ně byl skutečně zdrcující, již po první probdělé noci začal jejich výkon při lezení klesat a vzdálenost stanu se zvětšovala. Po třech dnech nočního utrpení a absenci kvalitního odpočinku výkonost klesla na nejnižší možnou úroveň a dostavila se apatie a skepse. Následují pouze pěší procházky a krátké,utajené a neposilující pospávání během dne.

Ve druhé skupině se nacházeli také výkonostní lezci, kteří se však soustředili spíše na množství než obtížnost. Dopad na ně nebyl tak prudký, ale projevil se také téměř okamžitě. Po první probdělé noci byl výkon rozkolísaný a obvyklá obtížnost byla o cca stupeň snížena. Skupina však reagovala jinak, než skupina první. Každý večer vždy došlo k úmyslnému otupení alkoholem a většina jedinců již nebyla chrápajícím nijak závažně rušena. Výkon skupiny však pokračoval v pozvolném útlumu výkonu, jak při lezení, tak při večerní přípravě ke spánku, takže vliv chrápajícího byl jednoznačně prokázán.

V poslední skupině se nacházel vždy zbytek lezců, u kterých nemohlo dojít k poklesu výkonnosti lezecké. Vzhledem k absenci výkonnosti jako takové, nebyla tato skupina pro studii nijak zajímavá. I když je třeba zdůraznit, že tato skupina se vždy připojila večer k přípravě druhé skupiny a svým hlukem chrápajícího často přehlušila.

Tímto se tady vracíme opět k osobě chrápajícího. Většinou se jedná o velice přátelského a laskavého jedince, který se snaží svému okolí pomoci. Navrhuje různá řešení vzniklého problému,jako např. Vemte si špunty do uší..., Tak se prostě přestěhuj..., Tak spěte v autě,chatce,hotelu ..atd, nebo používá taktických obvinění: To bylo od sousedů..., taky jste to slyšeli??.. To byl masakr..., jak to jen můžete vydržet, nebo je prostě – ten vlak byl nákladní.

Nutno postoupit do stádia chrápavosti Agresivního. Jedná se o vrcholné stadium chrápavosti notorické a v táto fázi již Notoricky chrápajícího budí z blaženého spánku chrápání vlastní, což je opravdu nemilé a postižený při každém vlastním probuzení nevrle mručí a obviňuje ostatní z chrápání. V případě, že se vedle nachází partnerka, bývá neurvale vzbuzena a vyhnána do chladné noci, tedy do náruče jedinců z druhé skupiny. Většina z nich bývá téměř vždy ochotna poskytnout za drobný úplatek místo k odpočinku. Agresivní chrápající většinou netrpí silnou výkonností, neboť absence spánku je dlouhodobým problémem a požití alkoholu problém zesiluje. Vzhledem k tomu, že většinu chrápajících jejich problém neobtěžuje, tak ho ani neřeší. Proto jsme na závěr studie vypracovali několik postupů, jak chrápajícího utišit.

Nejjednoduším způsobem je hlasité, jakoby prasečí zamlaskání. Nevadí, že se všichni vzbudí, ale většina chrápajících je na tento signál vycvičena a na chvíli utichne. V tuto chvíli je třeba okamžitě tvrdě usnout a tím se vyhnout dalšímu procitnutí. Pokud však chrápající na mlaskání nereaguje, je třeba mlaskání sesílit a doplnit lehkým kopnutím pod koleno, tedy pokud je chrápající v dosahu.... Pokud v dosahu není, je třeba ho neprodleně vyhledat a zkontrolavat jeho polohu. Tradiční poloha chrápajícího je na zádech s otevřenými ústy, pak je to snadné, mlaskání je již zbytečné a sypání pepře do otevřených úst nemorální, proto uchopíme chrápajícího za ruku a páčením ho donutíme ke změně polohy na bok. Pokud se nám povede provést obrat až na břicho, je úspěch zaručen. Doporučujeme ještě polohu nějak zafixovat.

Je však možné, že chrápajícího odhalíte jak chrápe, ale poloha je jiná než tradiční, tady pozor! Toto již může být Agresivní chrápavost, proto je zcela nutné, aby se chrápající náhle nevzbudil a nedošlo k šoku. Je třeba zcela nenápadně vytvořit kolem hlavy chrápajícího bariéru dostatečně tlumící vibrace. Osvědčilo se zavalení nepotřebným oblečením a polštáři, s ponecháním malého větracího otvoru. Pozor také na situaci, kdy je chrápajících více, zajímavé je, že se nikdy nenacházejí v těsné blízkosti, ale udržují dostatečné rozestupy. Pak je třeba posílit pravidelné hlídky, aby docházelo k okamžitému umlčování všech chrápajících a omezilo se zbytečné přesouvání mezi spícími.

 

Takže závěrem, až kolem vás bude celou noc jezdit „Nákladní vlak plný rozzuřených motorových pil řezjících tupím řetězem betonové pražce...“ vzpomentě na možné postupy a s nadšením do toho!!

Jarda

 

 

Termín akce: 
Úterý, 26 Leden, 2016 - 11:30
Sdílet: 

Přidat komentář

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer